Adli bilişim alanında yapılan tüm inceleme ve analizler orijinalinde herhangi bir değişiklik meydana gelmemesi için delillerin birebir kopyaları üzerinde yapılır. Birebir kopya alma aşamasında özel yazılım ve donanımlara ihtiyaç duyulmaktadır. Birebir kopya delilin üzerindeki bütün verilerin kopyasının alınması anlamına gelmektedir. Alınan birebir kopya, mevcut verileri, silinmiş verileri, gizli bölümlerini, veri depolama biriminde bulunan diğer verileri de kapsar. Kullanılan “birebir aynısı” terimi, orijinal medyanın her sektör ve byte’ ının kopyalanması anlamındadır. Birebir kopyada orijinal medyada bulunmayan en ufak bir bilgi olmamalıdır. İdeal bir kopyalama işlemi orijinal medya üzerinde herhangi bir değişiklik meydana getirmemelidir. Birebir kopyalama çeşitli birebir kopyalama cihazları veya yazılımların kullanılması ile yapılabilmektedir.

Esas itibariyle, incelenen materyal her ne olursa olsun, bir veri akışı incelenmiyorsa, bir depolama birimine sahip olduğu ve incelenen materyalin bir depolama birimi olduğu düşünülebilir.

Bilgisayar ve mobil cihazlara ait depolama birimleri, üzerlerinde işletim sistemi bulunması, internet bağlantısına sahip olmaları ve bağlı bulut depolama birimlerinin olabilmesi nedeni ile flash diskler, CD, DVD ve benzeri optik materyaller veya farklı türlerde hafıza kartları ile kıyaslandığında inceleme süreçleri de farklı olacaktır. Depolama birimlerinin statik bellekler olması nedeni ile imaj alma ve inceleme işlemleri bilgisayar ve mobil cihazlara kıyasla görece olarak daha kolaydır.

×