2709 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası [1] [2] [3] [4]

5901 Türk Vatandaşlığı Kanunu

4454 Basın ve Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesine Dair Kanun

5402 Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu(1)

5275 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun

4681 Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulları Kanunu

5320 Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun

5252 Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun

7315 Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu

2937 Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu

6706 Cezaî Konularda Uluslararası Adlî İş Birliği Kanunu

6384 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Yapılmış Bazı Başvuruların Tazminat Ödenmek Suretiyle Çözümüne Dair Kanun

2577 İdari Yargılama Usulü Kanunu (1)(2)

4483 Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun

5464 Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu

5083 Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun

3095 Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun

4632 Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu

6493 Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun

6103 Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun (1)

6101 Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun

4562 Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu

4875 Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu

132 Türk Standardları Enstitüsü İle İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun (1)

4737 Endüstri Bölgeleri Kanunu (Endüstri Bölgeleri Kanunu ve Organize Sanayi Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun)

4691 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu

6585 Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

7155 Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun

6745 Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

6361 Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu(1)

5449 Kalkınma Ajanslarının Hizmetlerine İlişkin Kanun(1)

5174 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İle Odalar ve Borsalar Kanunu

5651 Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun

6698 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

6563 Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

5809 Elektronik Haberleşme Kanunu

5070 Elektronik İmza Kanunu (1)

2813 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun Kuruluşuna İlişkin Kanun (1)(2)(3)

7252 Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

7194 Dijital Hizmet Vergisi İle Bazı Kanunlarda ve 375 Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

4054 Rekabetin Korunması Hakkında Kanun

6502 Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

5846 Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (1)

6279 Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu

5746 Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun (1)

5147 Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanun

5000 Patent ve Marka Vekilliği İle Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun (1)

7221 Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

3628 Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu

6415 Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun

5607 Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu

5549 Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun

6114 Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanun (1)

4752 Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanunu

926 Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu(1)

4652 Polis Yüksek Öğretim Kanunu

3071 Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun

7039 Nüfus Hizmetleri Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

×