Veri Bilimi Dergisi Makale: Yargıtay Kararlarının Suç Türlerine Göre Makine Öğrenmesi Yöntemleri İle Sınıflandırılması

Aşağıdaki makale Hukuk alanında ülkemizde yapılan az sayıdaki makine öğrenmesi/yapay zeka projelerinden birine ait elde edilen sonuçlara dayalı olarak Veri Bilimi isimli akademik dergide yayımlanmıştır.

Hukuk alanında yurtdışında yapılan çalışmalara gösterilen ilgi nedeni ile özellikle Avukatlara ulaşmasını umuyorum.
Bu çalışmanın özü bir içtihat arama sisteminin alt yapısında Makine Öğrenimi tekniklerinden birisi olan FastText isimli algoritmanın kullanılabilirliğini test etmektir. Çalışmanın bir sonraki adımında, bu alt yapıyı kullanan deneysel amaçlı bir içtihat arama motorunun geliştirilmesidir.

Çalışma herhangi bir şekilde maddi kazanç elde etmeyi amaçlamamaktadır, bu nedenle konu ile ilgili her türlü soru ve önerinizi iletmenizi, özellikle deneysel amaçlı geliştirilecek içtihat arama motorunun test çalışmalarına katılmanızı diliyorum.

Çalışmaya ilişkin gelişmeleri www.adlibilisimci.com internet sitemden takip edebilirsiniz.

www.adlibilisimci.com adresinde Adli Bilişim ve Veri Bilimi konularında çalışma alanlarımı incelemenizi diler, ilgili tüm konularda dosyalarınıza Uzman Mütaalası verebileceğimi bilmenizi isterim.

Çalışmanın daha fazla kişiye ulaşması için paylaşmanızı rica ederim.

Makalenin tam metnine ulaşmak için:

https://www.academia.edu/66856861/Yarg%C4%B1tay_Kararlar%C4%B1n%C4%B1n_Su%C3%A7_T%C3%BCrlerine_G%C3%B6re_Makine_%C3%96%C4%9Frenmesi_Y%C3%B6ntemleri_%C4%B0le_S%C4%B1n%C4%B1fland%C4%B1r%C4%B1lmas%C4%B1

https://www.researchgate.net/publication/357516059_Yargitay_Kararlarinin_Suc_Turlerine_Gore_Makine_Ogrenmesi_Yontemleri_Ile_Siniflandirilmasi

https://dergipark.org.tr/tr/pub/veri/issue/67424/1011206